איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב עשהאל   לוין מאיר   שפירא (מילר) אסתר
ברד אברהם   מילר (לנצביצקי) רחל   תפוח משה
גניסוצקי זאב   מילר שמעון    
ויס יצחק   קולדין אליהו