איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בסקינד זאב   וינדמן זאב ולודיה   קרון אהרון
גליקברג יעקב   זרחי ישעיה   שליפיאן (סלפיאן דב"ש) דב בר
גרשונוביץ חיים   לונדון אהרן   שקולניק בן ציון
הירשליר (הרשלר) זליג   פוגל מנחם מנדל