איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן שחר (משתילים שמורק) חנה   לוין (גרין) יהודית   שמורק ליבה
בן שחר (משתילים) שאול   קליין (בן שחר) זלדה    
גרין משה   רויטר יעקב יוסף