איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלסטר יהודה   לוין (גרין) יהודית   שטוקהמר יהושע
אלסטר (מרשינסקי) יהודית   צור (פלדמן) אסתר גיטל   שטוקהמר נחמיה
בן שחר (משתילים שמורק) חנה   קליין (בן שחר) זלדה   שטוקהמר שכנא
בן שחר (משתילים) שאול   רויטר יעקב יוסף   שמורק ליבה
גרין משה   שטוקהמר (פדלמן) זהבה גולדה