איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גל (נחמיאס) גלית   יניב (פוחצ'בסקי) מיכאל מיכה   רוטמן (מן) נעמה
הס יוסף   מלין (שטינברג) עמליה   רימר (רוטלידג) צבי דסמונד
הס (ניישטיין) צילה   מלין שמואל מולה    
וינברג (בן יעקב) תמר   סרוסי (מדמוני) מיכל