איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלפרין זאב   זמסקי אליעזר   סנדיק (גורדון) דבורה
ברקוביץ עמוס   טלר (חן טוב) חיה   סנדיק יצחק
ברקוביץ (לוין) צילה   טלר משה   צלניקר (קפלן) צפורה
הדני עידו   ליבל (ליטמן) אטוש   צלניקר שלום מאיר
ויטנברג חנה   ליבל דוד    
ויצמן (בלייר) מלכה   מזרחי אלישע