איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוחנה (בשארי) אילנה   יעקובי אוריאל   רון (רוזנמן) אברהם
גולדשטיין יעקב לייב   קלר אשר   תעיזי (גדסי) אילה
גולדשטיין לאה זיסל   קלר לאה