איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלייכר (קלר) בתיה   ימשון יוסף   רביב (רבינוביץ) דן
ורש אליעזר   ימשון יצחק   רוזנטהל אלפרד אברהם
טויסטר (כץ) ורדה   ימשון (רובינשטיין) שרה   רצ'בסקי אהרון
טרגן אליעזר   פלדי (גרשוני) עדינה    
טרגן (מישקובסקי) ז'נט   קפמן (לוין) הדה