איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גלוסקא יגאל   וינטר (טרקסטרגר) ברוניה   פייגין (גלוברמן) כרמלה
גליל (וינטר) צילי   וינטר דוד   פיכטלברג איתמר
דימנט דוד   מרקוביץ אשר   פלדמן (שוסטר) רנה
דיקמן (המבורגר) אילזה   מרקוביץ (בקמן) חוה   קס (מרקוביץ) אילנה
דיקמן ארתור אברהם   נהמי גד   רפאל (וינטר) מירי מרים
הימן (יפת) דיצה   נחמני (פישביין) נגה