איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארליך דב   פפנהיים ביאטה   שרון (אברהם) דוד
ישראלי אריה   פפנהיים יעקב   שרון (אברהם) טוביה
לוין אביב   רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
לויתן (מזל) שרה   רובוצ'ק שמעון   שרון (שלומוביץ) שרה לאה
לחמי דוד   רוטשילד לודוויג יהודה    
לחמי (שובלי) שולמית   שדמון (טופורובסקי) עטרה