איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמוז קיוויתי (זייצוב) זיוה   ופסי רפאל   ספרן (גפלה) דליה
בארי (קלדרון) אהובה   כץ (לבה) חוה   רוהר (לבה) חנה
בארי (אפשטיין) מיכאל   לבה (לוין) פלה צפורה    
ופסי (שפירו) מרים   מרקוביץ מנחם