איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמוז קיוויתי (זייצוב) זיוה   ופסי (שפירו) מרים   לבה (לוין) פלה צפורה
בארי (קלדרון) אהובה   ופסי רפאל   ספרן (גפלה) דליה
בארי (אפשטיין) מיכאל   כץ (לבה) חוה   רוהר (לבה) חנה