איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלחננוף אהרון   וישקין שמואל   פאר אריה לייבה
בלנקמן (לאונר) אורה   זלצר יוסף   פאר (ליברמן) חסיה
וישקין דוד מרדכי   יעקובי פנחס   פינשטיין (קטוביץ) אסתר אתי
וישקין צילה   כהן עמיאל   פרימן דרור (שמוקלר) מרים