איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   אריאלי (לויטה) אסתר   לוינסון אהרון
אפרת (רפפורט) אהוד   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   לוינסון (פלום) ברטה בתיה
אפרת (רפפורט) עדי   גולן (גולדשטיין) שמחה   לוינסון חיים
ארבל (סגלוב) עלי   גורן (כהן, צופיה) שפרה   צ'רנוב משה
ארבל (בן כהן) רות   יעקבי (לוינסון) אריאלה   רוזן (רוזין) מתניה