איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקינד לרמן לאה   זקס (אלכמיסטר) בריינדל   פרט (ציגלרויט) רות
ברז"ל (חרל"פ) חוה   חביב רם   רוגל (זוסמן) נעמי
ובר (פלדמן) שרה   סטולוביץ (קוזי) יפה   שטורך רוזה
וולין (זיגר) שרה   פאפו ז'ק יעקב