איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בקר אליעזר   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע   ליפמן (בקר) שושנה
בקר (בן זאב) חסידה   המבורגר הרברט אליעזר   שובינסקי (בסקינד) יעל
בקר שמעון   וינר (יודילוביץ) יושבעת    
הירשפלד (בלוך) רחל ריטה   לוין חיה