איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הוניג (ניסמון) חנה   הוניג ציונה   שליטא (ציגלרויט) עדה
הוניג מרדכי   פאר שאול    
הוניג עמיחי   פלמן (ברניצקי) צפורה