איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן עוזיאל (אריה) רבקה   וינברג אריה   רבינוביץ (רוזנטל) יהודית
דשבסקי יוסף   וישנבסקי משה   שילוני (יקותיאלי) ברכה
הרמתי רבינוביץ שמואל   יקותיאלי שמעון