איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אליסון (מרקוביץ) שמעון   ברוש (בורשטיין) נחמיה   מרגלית דוד
אתיאל איטה   וייסברוד (פרנקל) רבקה   שטרן (בורשטיין) רוני
אתיאל שדיאור   וינברג משה   שניפר צבי
בורשטיין מרדכי   לוין (אתיאל) ציונה