איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בשארי יוסף   וימן (פינברג) אהובה   פינברג (כצלר) חנה
בשארי סעדיה   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב   פינברג יהושע
גדסי (בן ראובן) אפרים   כהן אלישע   פרוסקובר ליב אריה
גדסי ירוחם   כהן זכריה   פרוסקובר (יעקובזון) פנינה
גדסי יששכר   כהן יונה   צ'רנוב אריה ליאון
גדסי נפתלי   מזרחי (משראקי) שלום   קנדר (כהן) אלישבע
גדסי רומיה   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה   שמעוני (פפירמייסטר) דינה
האוזדורף (טופורובסקי) חוה   מירון (מירנסקי) יהושע    
הורביץ (קנטור) שושנה   פינברג חיים