איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בנינסון יהושע דב   הלוי (גורדון) דינה   ליפקין (גורדון) צפורה
גולדבלט גולדה   הרכבי אלכסנדר   ספקטור מאיר
גולדמן חנה לאה   הרשקוביץ ברוך   קוצ'רסקי מרדכי
גולדמן מוריס   זוסמן (יודלביץ) הדסה   רוזנפלד (גורדון) יהודית
גורדון משה   כהן מאיר נחמיה   רזובסקי סוניה
גורדון שמשון   כצלר יעקב