איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מאייר (פרבר) שפרה סופי   פרבר יצחק   שניידר (סניידר) אברהם יוסף
פרבר זלמן   פרבר מארק מרדכי   שניידר (טופורובסקי, סניידר) רחל לאה
פרבר יעקב   רבינוביץ (ברד) אסתר עטא