איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   דויטש שבתאי   מילר (הירש) בתיה
בכר (מילר) מרים   וינר (מילר) אסתר העטיל   מילר נחום
גורדון אריה לייב   מאיר (אלתר, אלכמיסטר) יוסף   פישלזון אברהם
גורדון (זאלקינד) חיה רבקה   מזוביצקי (מדליה) יוכבד   קרנץ (מילר) בלומה