איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(רייכשטט) איווה   מעיין   אבוטבול יוסף
איל   (בנימיני) מרגלית
הורים: אורי, רחל
  אבולעפיה אבנר
(מוקטל) אסתר   (בנימיני) מרגלית
הורים: גדעון, ציפי
  אבולעפיה אהובה
(זמל) גילי   נופר   אבולעפיה בוליסה
גלי   (בנימיני) פזית   אבולעפיה בוסתנאי
גלית   (רייכשטט) פיי   אבולעפיה גדעון
(קרן) דינה   (כדר) רונית   אבולעפיה (אולמן) דינה
(זמל) הדר   (כהן) רחל   אבולעפיה דפנה
הילי   אבגוסטובסקי מאיר   אבולעפיה יעל
(רייכשטט) הני   אבודי אריה   אבולעפיה יצחק
(בן ארצי) חגית   אבודי (שטראוס) חוה   אבולעפיה (אוניקובסקי) מאירה
(זרחוביץ) חיה   אבודי יהודית   אבולעפיה מיכל
(בן יוסף) חיה   אבודי יצחק   אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא
(צלאל) טל   אבודי רובי   אבולעפיה עודד
יאן   אבוחצירה (שרר) הינדה   אבולעפיה (ריגלר) צפורה
(לוי) יהודית   אבוחצירה יעקב   אבולעפיה (פרימן) רבקה
יהונתן   אבוחצירה מורן   אבולעפיה רוני
יורם   אבוחצירה משה   אבולעפיה רפאל
(שורצברג) יעל   אבוחצירה שירן   אבולעפיה רפאל חיים
(לוי) מאירה   אבוטבול חיה   אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה