איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפלבאום (זילברמן) דליה   דור (כדורי) גיל   כהן אלי
בקר (וינר) מיכאלה אלה   חפיף בעז   מימון (שנק) עופרה
בקר מנחם   טננבוים (שלנג) שושנה   שרן ארבל