איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפרתי (דגון) מירה   בארי (אפשטיין) מיכאל   עמית (ספקטור) רבקה
בארי (קלדרון) אהובה   ניב (נימקובסקי) משה   עצמון (יוסי) יוסף