איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אתיאל איטה   לוין זאב   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה
אתיאל (היטעל) אריה ליב   לוין (אתיאל) ציונה   פיין (מינץ) מילכה
אתיאל שדיאור   מוסאל (קינדיל) תמר   שכטר רחל
הרשקוביץ ברוך   מזרחי (משראקי) שלום