איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב עשהאל   הלוי בלפור   פיילכנפלד (אופנהיים) יהודית
אליזוב דניאל   זמסקי מאור   פלור יעקב
ארליך דב   טבק (פריאלניק) פרידה   פלור (גולדברג) מלכה
בולקינד שמואל   יעקובי שי   פרימן דרור (שמוקלר) מרים
בלק (בלוך) קלמן   ליפטין (רזניק) רבקה   קארש יגאל
בנימיני גדעון   מאירוביץ נתן נתנאל   קוזי אהרון
דורון אורי   פידלמן משה   קזושנר טובה
הילזנרט ניר   פידלמן שושנה   קימלמן (מאירוביץ) נילי