איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הובר (רנקונשינסקי) פרומה   יעבץ יהודה ליב   רייזמן צילה
וינצויג (הלל) חיה בלומה   כהן שמואל דב   שמוליצ'נסקי (ענטין) יוהנה חיה לאה
וינצויג רפאל   מרקוביץ מתתיהו   שמוליצ'נסקי רודולף ראובן
וינצויג שלמה ליאון   סמול (שמוליצנסקי) אהרון אדולף   שפילמן אייל