איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנבנד (ורשבסקי) מינדל   סמול (שמוליצנסקי) ליב ליאון   שמוליצ'נסקי ברוך ברנרד
ברס מתיתיהו   פרט (ציגלרויט) רות   שמוליצ'נסקי מתיתיהו מרכוס
לובמון (לובמן) אברהם   קסטוריאנו (שאלתיאל) כוכבה   שפירא ראובן רוברט
מאייר הנרי חיים   רפפורט בוריס ברוך    
סלומון (לובמן) דינה   רפפורט שמעיה סימון