איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן זאב (דוקטור לאזר) אליעזר   פרבר זלמן   קרצ'בסקי דוד
גולדמן מוריס   פרבר (גרינבלט) חיה   רזובסקי סוניה
זינגר יוסף   פרבר מארק מרדכי   שמוליצ'נסקי שמעון אליעזר