איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדברג (ציגלרויט) אהובה לובה   פנחסוביץ דוד   רפפורט שי
כהן (פוחצ'בסקי) מיכל   פנחסוביץ (איכילוב) רבקה   שטינמן אילן
סמולר גדליה גד   פנחסוביץ שושנה   תגר אריה
סמולר (ברקוביץ) דניאלה   קירש (גולדין) רבקה    
פייזר (רפפורט) ליאורה   רפפורט ברטה יעל