איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוניקובר אלברט   וורנר (הלוי) חנה   ספקטור שלמה
בראון רפי   כהן לוי יצחק   צ'רנוב יוסף
ברנדס (שטויער) דליה   מילר ליאון   רוטשילד לודוויג יהודה
גורדון לובה ליאו   סימנסקי שמואל סם