איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג יואב   וולספורד (קוזי) לאה   מאירוביץ נחמיה
איזנברג (שלי) שי   יוז (אלקיים) ויקטוריה   מריט (מאירוביץ) דן
בסקום (נחמוני) שושנה   כצלר (אברמוביץ) יהודית   צינדר יעקב
גרוס (גינזבורג) יהודית   כצלר פיטר   שורץ מרים
גרוס (זיידמן) נעמי   מאירוביץ חנה אנה