איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה מרדכי   זינגר (גרשונוביץ) עדה אדילה   פיין אבשלום
בן דוד און   חנקין יעקב   פישלזון יצחק
גולדברג אריה ליב   טביב אלדד   פרויליך (מירנסקי, מירוני) דיטה יהודית
גולדברג (פיין) בתיה   יאנג (לוטן) אורנה   קרישבסקי אנדרה
גולדברג צילה סיליה   כהן יהושע   רוזנפלד (טופורובסקי) אסתר
גולדברג שלמה סול   כהן משה אהרון   רימר (רוטלידג) צבי דסמונד
גורדון עודד   לזרוב יוסף   רפפורט יהושע חיים
גינזבורג יצחק בצלאל   מילר פנחס   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
גינזבורג (פרימן) שרה   נוז'יק גבריאל   שני (לנדוי) עפרה
הוברמן רועי   נוז'יק (גרשברג) חנה   שניידר (סניידר) אברהם יוסף
וויט (ויס) יהודה   נוישטדט יוסף   שקולניק ג'ק יצחק מאיר
וויט מרים   נוישטדט ישראל   שרף יעקב
זינגר ברוך   נוישטדט משה יעקב   שרף רגינה