איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה מרדכי   חנקין יעקב   פישלזון יצחק
בן דוד און   טביב אלדד   פרויליך (מירנסקי, מירוני) דיטה יהודית
גולדברג אריה ליב   יאנג (לוטן) אורנה   קרישבסקי אנדרה
גולדברג (פיין) בתיה   כהן (סטוביסקי) בלהה   רוזנפלד (טופורובסקי) אסתר
גולדברג צילה סיליה   כהן יהושע   רימר (רוטלידג) צבי דסמונד
גולדברג שלמה סול   כהן משה אהרון   רפפורט יהושע חיים
גורדון עודד   לזרוב יוסף   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
גינזבורג יצחק בצלאל   מילר פנחס   שני (לנדוי) עפרה
גינזבורג (פרימן) שרה   נוז'יק גבריאל   שניידר (סניידר) אברהם יוסף
הוברמן רועי   נוז'יק (גרשברג) חנה   שקולניק ג'ק יצחק מאיר
וויט (ויס) יהודה   נוישטדט יוסף   שרף יעקב
וויט מרים   נוישטדט ישראל   שרף רגינה
זינגר ברוך   נוישטדט משה יעקב    
זינגר (גרשונוביץ) עדה אדילה   פיין אבשלום