איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרוסקובר ליב אריה   רביד (הוברמן) יונה נני   שטינבך (בלומנר) אסנת מלכה מלווינה
פרוסקובר (ברמן) מרים   רוהר (לבה) חנה   שטינבך חזי יחזקאל
פרידמן חיים   רוזנמן (סגל) פנינה   שטינבך מרים
פרנקל (יודילוביץ) חשובה   רוזנצוויג (אלוני) גלילה   שטינבך משה דב
פרנקל יוסף   רוטשטיין (טולמצקי) רותי   שילוני (יקותיאלי) ברכה
צארום (יהוד) שושנה   רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שינברג משה
צור זאב זאבי   רון (רוזנמן) אברהם   שינברג (סגל) קציעה
ציזלינג אביהוד (שינברג) דבורה   רון (אוסטשינסקי) עדנה   שלגי (שניידר) דוד
קדמי (יעקובי) אביגיל   רונן רות   שלגי (קפלן) לאה
קואנקה (אסא) בתיה ברטה   רצ'בסקי אהרון   שנרפ שנהב אריה ליאו
קורץ ליאון   שובלי שמעון   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
קיפניס לוין   שטדלר (ישראלי) רזיה   תמיר (נחמוני) זהבה
קלדרון אהרון   שטוקהמר נחמיה    
קריצמן יוסף   שטוקהמר (פלדמן) שרה