איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרנקל יוסף   רוזנמן (סגל) פנינה   שטינבך מרים
צארום (יהוד) שושנה   רוזנצוויג (אלוני) גלילה   שטינבך משה דב
צור זאב זאבי   רוטשטיין (טולמצקי) רותי   שילוני (יקותיאלי) ברכה
ציזלינג אביהוד (שינברג) דבורה   רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שינברג משה
קדמי (יעקובי) אביגיל   רון (רוזנמן) אברהם   שינברג (סגל) קציעה
קואנקה (אסא) בתיה ברטה   רון (אוסטשינסקי) עדנה   שלגי (שניידר) דוד
קורץ ליאון   רונן רות   שלגי (קפלן) לאה
קיפניס לוין   רצ'בסקי אהרון   שנרפ שנהב אריה ליאו
קלדרון אהרון   שובלי שמעון   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
קריצמן יוסף   שטדלר (ישראלי) רזיה   תמיר (נחמוני) זהבה
רביד (הוברמן) יונה נני   שטינבך (בלומנר) אסנת מלכה מלווינה    
רוהר (לבה) חנה   שטינבך חזי יחזקאל