איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה   בס (פישר) יוכבד   דמארי בושמי שושנה
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה   דרוקמן (ארבל) גאולה
אהרונסון רודי שמואל   בקר אסף   דרוקמן קרל
אילן חיים זלמן   בקר יהודה   הוברמן יוסף
אלוני (דובין) דב   ברוטפלד (אולינקי) רינה   הורביץ (גולדשטיין) רובינה
אלוני (בוברובסקי) לאה   ברניצקי (זיגר) העני הניה   הימן ישראל
אלחננוף אהרון   ברניצקי שלום שמונה   הירש ירון
אלמוג איתן   גוטסמן (פובימברובסקי) מיכל   וולפנזון דוד
אלסטר יהודה   גולדין יצחק   וינוקור מתתיהו
אלסטר (מרשינסקי) יהודית   גולדין נחמה   וינוקור (שפיטלניק) תרצה
אלסטר שלמה   גורביץ (גולדברג) שרה   וינר (יודילוביץ) יושבעת
אלקון יצחק   גורדון אברהם זאב   ויס יצחק
אנטין יגאל   גורן חיים   וקס (לפידות) לאה
אפלשטיין (ביקל) עתליה   גורן (כהן, צופיה) שפרה   וקסלמן (פרנקל) חיה
אפרים יצחק   גורפינקיל אהובה   וקסלמן ישראל
אפרת (רפפורט) אהוד   גלוסקין וילה   זאיק יעקב
אפרת (רפפורט) עדי   גלוסקין זאב   זוסמן ליאו
ביקל אילן   דהרי (טביב) פודה כספית   זילברמן (צייזלר) גבריאלה
ביקל עמנואל   דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   זילברשטיין (שור, עשהאל) אורה נחמה
בנינסון יהושע דב   דים (יעקובי) רות   חבקין (לוקשין) עליזה