איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה   ברניצקי (זיגר) העני הניה   הימן ישראל
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   ברניצקי שלום שמונה   הירש ירון
אהרונסון רודי שמואל   גוטסמן (פובימברובסקי) מיכל   וולפנזון דוד
אלוני (דובין) דב   גולדין יצחק   וינוקור מתתיהו
אלוני (בוברובסקי) לאה   גולדין נחמה   וינוקור (שפיטלניק) תרצה
אלחננוף אהרון   גורביץ (גולדברג) שרה   וינר (יודילוביץ) יושבעת
אלמוג איתן   גורדון אברהם זאב   ויס יצחק
אנטין יגאל   גורן חיים   וקס (לפידות) לאה
אפלשטיין (ביקל) עתליה   גורן (כהן, צופיה) שפרה   וקסלמן (פרנקל) חיה
אפרים יצחק   גורפינקיל אהובה   וקסלמן ישראל
אפרת (רפפורט) אהוד   גלוסקין וילה   זאיק יעקב
אפרת (רפפורט) עדי   גלוסקין זאב   זוסמן ליאו
ביקל אילן   דהרי (טביב) פודה כספית   זילברמן (צייזלר) גבריאלה
ביקל עמנואל   דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   זילברשטיין (שור, עשהאל) אורה נחמה
בנינסון יהושע דב   דים (יעקובי) רות   חבקין (לוקשין) עליזה
בס (פישר) יוכבד   דמארי בושמי שושנה   חרש (גולדין) חיה
בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה   דרוקמן (ארבל) גאולה   טולמצקי זלמן
בקר אסף   דרוקמן קרל   טולמצקי (ויסר) טובה
בקר יהודה   הוברמן יוסף   טנצר (ברויטמן) רנה
ברוטפלד (אולינקי) רינה   הורביץ (גולדשטיין) רובינה   טרויבה רחל