איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריאלי (לויטה) אסתר   ויינר (רוזנמן) בהירה   רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה
ברקוביץ בארי שמעון   זכאי (זיכל) מיכאל   רובוצ'ק שמעון
גורדון אבי   יפה ירחמיאל   שווארץ (רויטר) רבקה
דשבסקי (קוינט) מינה   יפה (שר) רחל ססי   שרון (אברהם) דוד
דשבסקי פנחס   יפה ינאי אורניה   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
הדני עידו   סמואלוב (יעקובי) גאולה   שרון (שלומוביץ) שרה לאה
הררי (קירז'נר) אסתר   פורמן משה    
הררי שלום   פרוידנטל (רייך) טובה