איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלטשולר (מרגלית) חרות   וייס כהנוב (גורדון) צלה   פינשטיין (קטוביץ) אסתר אתי
אלישיב (וינר) מרגלית   זיפשטיין (גורדון) אסתר   פלדי (גרשוני) עדינה
אנגל (גדסי) גילה   זנדברג (גורדון) עליזה   קוטלובסקי גדעון
ביבר מנחם   חננוביץ (זהבי) מלכה   קרייס (קוריטובסקי) רות אינגבורג
גדסי (משולם) מרים   יעקובוביץ (ימפולר) חיה   רוזנמן איתן
גורדון מנחם   יערי נפתלי   רזי יוסי
גורדון (שליט) רחל   כהן (ג'נח) אהרון   שגב (לוי) מיכל (גרציה)
גורודיסקי (מיוחס) דרורה   לוין משה   שטראוס אורי אוריאל
גלבוע (פיין) עפרה   נחמוני גדי   שמאי אברהם אבי
גפלה חיים   סלומון (אברוך) מלכה אריאלה   שמר (שמרלר) יצחק איציק
דוד (גולדמן) חגית   סמואל (שלנג) עפרה    
הורביץ בועז   סמילנסקי משה