איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלטשולר (מרגלית) חרות   וייס כהנוב (גורדון) צלה   סמילנסקי משה
אלישיב (וינר) מרגלית   זיפשטיין (גורדון) אסתר   פינשטיין (קטוביץ) אסתר אתי
אנגל (גדסי) גילה   זנדברג (גורדון) עליזה   פלדי (גרשוני) עדינה
ביבר מנחם   חננוביץ (זהבי) מלכה   קוטלובסקי גדעון
גדסי (משולם) מרים   טרכטנברג יחיאל   קרייס (קוריטובסקי) רות אינגבורג
גורדון מנחם   יעקובוביץ (ימפולר) חיה   רוזנמן איתן
גורדון (שליט) רחל   יערי נפתלי   רזי יוסי
גורודיסקי (מיוחס) דרורה   כהן (ג'נח) אהרון   שגב (לוי) מיכל (גרציה)
גלבוע (פיין) עפרה   לוין משה   שטראוס אורי אוריאל
גפלה חיים   נחמוני גדי   שמאי אברהם אבי
דוד (גולדמן) חגית   סלומון (אברוך) מלכה אריאלה   שמר (שמרלר) יצחק איציק
הורביץ בועז   סמואל (שלנג) עפרה