איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן יוסף   ליברמן (גיספן) יעל   רהב ניסים
איריס (גיספן) איריס   מלכין עמי   רודה אמנון
בנדורי ברוך   מלכין (זמסקי) שולמית שולי   רודה (מזרחי) רבקה
גבע (גוטמן) מאיר   ניימן יוסף   שדה (פלדמן) שלמה
זבולון (אלגיסר) גילה   סטולוביץ (קוזי) יפה   שפרן (לוין) חיה
זמל יורם   פולק (טובמן) מירי   שפרן ישעיהו שייקה
טיטלמן יצחק צחי   פולק משה   שקולניק יהודה
יעוז (כץ) תמרה תמי   פולק שלום   שרון (שורצשטרק) יעקב
לוין אתי   פורת (זמל) יעל   שרן איתם
ליבוביץ אסף   רבינוביץ חיים   שרן רודד
ליבוביץ אלמוג נטע   רהב (שטיינר) אורלי   תם (מוסאל) שושנה