איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן יוסף   ליברמן (גיספן) יעל   רודה אמנון
איריס (גיספן) איריס   מלכין עמי   רודה (מזרחי) רבקה
אשר יהושע   מלכין (זמסקי) שולמית שולי   שדה (פלדמן) שלמה
בנדורי ברוך   ניימן יוסף   שפרן (לוין) חיה
גבע (גוטמן) מאיר   סטולוביץ (קוזי) יפה   שפרן ישעיהו שייקה
זבולון (אלגיסר) גילה   פולק (טובמן) מירי   שקולניק יהודה
זמל יורם   פולק משה   שרון (שורצשטרק) יעקב
טיטלמן יצחק צחי   פולק שלום   שרן איתם
יעוז (כץ) תמרה תמי   פורת (זמל) יעל   שרן רודד
לוין אתי   רבינוביץ חיים   תם (מוסאל) שושנה
ליבוביץ אסף   רהב (שטיינר) אורלי    
ליבוביץ אלמוג נטע   רהב ניסים