איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בק (שטינברג) אלטה בתיה   מלמד יוסף   פינברג יהושע
וימן (פינברג) אהובה   פינברג חיים   צורי (אמסלם) רחל
מלמד (גורביץ) חסיה   פינברג (כצלר) חנה