איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם גדעון   חפץ בני   תמרי (גרשוני) נאוה
בר אל (מזרחי אבירם) רבקה   לחמי דוד    
זמסקי אליעזר   לחמי (שובלי) שולמית