איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   ולד שמואל   שר (כהן) ברכה
גיא (אגי) אהרון רוני   קנדר עוזי    
גל (נחמיאס) גלית   שני (רייטר) נילי