איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (פרימן) רבקה   הורביץ הלוי ישעיהו   פאפו יעקב
אבולעפיה רפאל חיים   ליטוינסקי יעקב אלחנן   פוסיצ'לסקי ברנרד
אבולעפיה שלמה   מטמן כהן יהודה   פוסיצ'לסקי פאולינה
בלקינד מאיר   מטמן כהן (ברומר) פניה   פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי, בוריסביץ') צבי
בלקינד (גלצטוך) שפרה   מילמן חיים   רזניק ישעיהו
גולדמן יהודה   מילמן (כרנר קרנר חרסון) מלכה   רזניק (סטונזנסקר) לובה
גלין (פוסיצ'לסקי) ברטה בתיה   סטרוד (לובמן) שרה   שטיין מנחם מקס מרק