איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבודי (שטראוס) חוה   טלר משה   ענטר (ג'ינו מזרחי) אסתר
גרוס (טפר) שושנה   כדר אברהם   ענטר חיים
טלר (חן טוב) חיה   עמית (אמיגה) מנחם