איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שטיינברג סלע קורט   שמעוני (טרכטנברג) שפרה   שרמן (בסקינד) מאירה
שלח (שולוחוביץ) חיים   שמרת (שטיינברג סלע) מרים    
שמעוני (שפיצר) יעקב   שפי (קוסובסקי) מיה מלכה