איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדשטיין דב   טרגן אליעזר   פרידמן צבי
גולדשטיין (ישעיה) רותי   טרגן (מישקובסקי) ז'נט   פרנק (קרין) שי לי
דלית (מלכין) רות   עציון (גולצמן) עמוס   רוזנפלד (אופק) שולה
הלוי חנן   פוליטי (ארליך) פיוטה    
טאובר אמה   פריד אורי