איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארקין (רוזנשטיין) נועה   הלל (לוסטיג) רבקה   פריטל (הלל) רחל
דשבסקי (זיפקינד) בלה   חיסין חיים   צוקרמן (חנקין) רבקה
דשבסקי דוד   חיסין (פרייזר) פאני   רוזנטהל אלפרד אברהם
הורביץ (בנינסון) לאה   פינברג ישראל לוליק    
הלל ירמיהו   פינברג (בלקינד) פאני