איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דשבסקי (זיפקינד) בלה   הלל (לוסטיג) רבקה   פינברג (בלקינד) פאני
דשבסקי דוד   חיסין חיים   פריטל (הלל) רחל
הורביץ (בנינסון) לאה   חיסין (פרייזר) פאני   צוקרמן (חנקין) רבקה
הלל ירמיהו   פינברג ישראל לוליק   רוזנטהל אלפרד אברהם