איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופיר (שטויער) מנחם   הלוי (גורדון) דינה   קלדרון (רינהרץ) דרורה
בלייכר (קלר) בתיה   זוסמנוביץ גרשון   רוזנפלד (גורדון) יהודית
בלנקמן (לאונר) אורה   ירוסלבסקי (רוז'נסקי) כרמלה   שוורץ (מימון) בלומה
גדסי ינון   ליפקין (גורדון) צפורה   שולברג בלקין (אלישיב) אראלה
גורדון משה   ניפקר (שולברג) יפעת   שניידר משה
גורדון שמשון   ניר (קלר) נירה   תעיזי (גדסי) אילה
הילזנרט ארנון   ספיר (שולברג) ענת