איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופיר (שטויער) מנחם   הלוי (גורדון) דינה   רוזנפלד (גורדון) יהודית
בלייכר (קלר) בתיה   זוסמנוביץ גרשון   שוורץ (מימון) בלומה
בלנקמן (לאונר) אורה   ירוסלבסקי (רוז'נסקי) כרמלה   שולברג בלקין (אלישיב) אראלה
גדסי ינון   ליפקין (גורדון) צפורה   שניידר משה
גורדון משה   ניפקר (שולברג) יפעת   תעיזי (גדסי) אילה
גורדון שמשון   ניר (קלר) נירה    
הילזנרט ארנון   ספיר (שולברג) ענת