איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמוג (מלמוד) שמואל שמוליק   גניס זאב וולודיה   זוסמן (קרצ'מסקי) מרים
אנטין יהושע   זוסמן יוסף   יצחקי ארנון
אנטין (גוטמן) רחל   זוסמן יצחק