איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמוג (מלמוד) שמואל שמוליק   גניס זאב וולודיה   זוסמן (קרצ'מסקי) מרים
אנטין יהושע   זוסמן יוסף   זילברשטיין (צלליכין) שלומית
אנטין (גוטמן) רחל   זוסמן יצחק   יצחקי ארנון