איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(רייכשטט) איווה   נופר   אבולעפיה אבנר
איל   (זינר) נירה   אבולעפיה אהובה
(מוקטל) אסתר   (בנימיני) פזית   אבולעפיה בוליסה
גלי   (רייכשטט) פיי   אבולעפיה בוסתנאי
(אשפיז) דימונה   (אנוקוב) רות   אבולעפיה גדעון
(קרן) דינה   (כהן) רחל   אבולעפיה (אולמן) דינה
הילי   (בן יעקב) תמר   אבולעפיה דפנה
(רייכשטט) הני   אבגוסטובסקי מאיר   אבולעפיה יעל
(בן יעקב) ויטיה   אבודי אריה   אבולעפיה יצחק
(בן ארצי) חגית   אבודי (שטראוס) חוה   אבולעפיה (אוניקובסקי) מאירה
(זרחוביץ) חיה   אבודי יהודית   אבולעפיה מיכל
יאן   אבודי יצחק   אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא
(לוי) יהודית   אבודי רובי   אבולעפיה עודד
יהונתן   אבוחצירה (שרר) הינדה   אבולעפיה (ריגלר) צפורה
יורם   אבוחצירה יעקב   אבולעפיה (פרימן) רבקה
(שורצברג) יעל   אבוחצירה מורן   אבולעפיה רוני
(לוי) מאירה   אבוחצירה משה   אבולעפיה רפאל
מעיין   אבוחצירה שירן   אבולעפיה רפאל חיים
(בנימיני) מרגלית
הורים: אורי, רחל
  אבוטבול חיה   אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה
(בנימיני) מרגלית
הורים: גדעון, ציפי
  אבוטבול יוסף   אבולעפיה שלמה