איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמוזנינו אלברט   זקהיים (ברשבסקי) נירה   עראקי (נדב) יונה
ארנון ברוך מרדכי   טיטלמן יוסף   פניני חיים
בלקין פסח   יולביץ דניאל   צור (עומסי) שמחה
בר דיין יהושע   מאירוביץ יהודה   קפלון (לוין) דליה
גוטמן (לאופר) ציונה   מדמוני בנימין בני   קפלן (נואה) אני
גפלה מנחם   נוה (פרנהימר) אברהם   ריינגולד דני
זהבי אבינועם   עציון (גולצמן) עמוס   רשף (טרויהולד תורן) עדנה